Viceprezident Svetovej banky Shigeo Katsu označil reformy SR za "slovenský úspešný príbeh"

Aktualizované dňa: 04.03.2005 06:00

Slovenskú republiku je vnímaná, ako jedna z najúspešnejších krajín regiónu, najmä čo sa týka realizácie ekonomických zmien, ktoré idú mnohokrát aj za rámec jednotlivých politík EU. Špeciálne v reforme systému zdravotníctva, sociálneho systému a daňového systému. V tej súvislosti sa uskutočnila aj prvá návšteva viceprezidenta Svetovej banky pre región strednej a východnej Európy a centrálnej Ázie na Slovensku, Shigeo Katsu.

"Slovenský príbeh úspechu sa stal vďaka reformám, ktoré môžu byť užitočné a vzorové pre mnohé ďalšie krajiny"- uviedol na stretnutí s ministrom financií SR viceprezident Svetovej banky Shigeo Katsu. "Vzťah Slovenska k Svetovej banke sa mení na partnerský. Slovensko je čoraz menej v roli prijímateľa a čoraz viac v roli poskytujúceho pomoc. Najmä tým, že Svetová banka sa chce učiť zo slovenských reforiem a využívať tieto skúsenosti v iných krajinách, kde pôsobí."

Podpredseda vlády a minister financií SR, Ivan Mikloš informoval viceprezidenta Svetovej banky o aktuálnom ekonomickom smerovaní a prioritách slovenskej vlády smerovanie, ktorým vládne "Stratégia konkurencieschopnosti SR do roku 2010", ktorú podporujú aj lídri opozičných strán a osobnosti spoločenského a ekonomického života SR. Okrem udržania reforiem a ich pozitívnych výsledkov je podľa ministra financií "hlavnou úlohou smerom do budúcnosti - podpora a rozvoj tzv. znalostnej ekonomiky na Slovensku. Sú to základné piliere Stratégie" uviedol Ivan Mikloš. "Pre jej úspešnú realizáciu do praxe sme pripravili projekt Minerva." Hlavným nástrojom na jej napĺňanie budú akčné plány pre štyri oblasti podpory znalostnej ekonomiky, ktoré majú do konca marca 2005 vypracovať zodpovední ministri. Viceprezident Svetovej banky ďalej na stretnutí uviedol, že Svetová banka plne podporuje túto ekonomickú stratégiu a je pripravená pomôcť s jej realizáciou. Pomoc by mala mať charakter poradenstva a prenosu skúseností z rozvoja znalostnej ekonomiky z tých krajín, ktoré boli vo svete najúspešnejšie. Obaja predstavitelia sa zhodli, že najväčší priestor pre konkrétne spoločné projekty vidia v oblasti rozvoja elektronickej verejnej správy (tzv. e-government) a inovačnej stratégie s dôrazom na rizikový kapitál.

Peter Papanek
hovorca a poradca ministra