Príjmy
5 685 380 €

Výdavky
8 130 623 €

Saldo
-2 445 244 €

Saldo verejnej správy SR v % k HDP

Maastrichtský dlh SR v % HDP