Príjmy
10 885 763 €

Výdavky
13 150 335 €

Saldo
-2 264 572 €

Saldo verejnej správy SR v % k HDP

Maastrichtský dlh SR v % HDP