Peter Kažimír Minister financií Slovenskej republiky Slovensko bude mať vyrovnaný rozpočet v roku 2019.

Peter Kažimír
podpredseda vlády a minister financií SR

IFP UHP

Príjmy
2 291 786 €

Výdavky
4 024 029 €

Saldo
-1 732 243 €

Saldo verejnej správy SR v % k HDP

Maastrichtský dlh SR v % HDP