Príjmy
5 746 646 €

Výdavky
7 783 348 €

Saldo
-2 036 702 €

Saldo verejnej správy SR v % k HDP

Maastrichtský dlh SR v % HDP