Peter Kažimír Minister financií Slovenskej republiky Slovensko bude mať vyrovnaný rozpočet v roku 2019.

Peter Kažimír
podpredseda vlády a minister financií SR

IFP UHP

Príjmy
368 722 €

Výdavky
527 716 €

Saldo
-158 994 €

Saldo verejnej správy SR v % k HDP

Maastrichtský dlh SR v % HDP