Metodické usmernenie pre ostatné subjekty VS (verejné vysoké školy, Slovenský pozemkový fond...) k ukladaniu IUZ do registra

Metodické usmernenie sa týka subjektov verejnej správy, ktorými sú Sociálna poisťovňa, Slovenský pozemkový fond, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Úrad pre dohľad nad výkonom auditu, Ústav pamäti národa, Tlačová agentúra SR, Danubiana - Centrum moderného umenia, n. o., Rozhlas a televízia Slovenska, Audiovizuálny fond, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, verejné vysoké školy, obchodné spoločnosti, neziskové organizácie, subjekty územnej samosprávy zaradené do verejnej správy (neziskové organizácie a podnikateľské subjekty) a ostatné subjekty verejnej správy, ktoré nie sú rozpočtovými organizáciami, príspevkovými organizáciami, obcami, VUC alebo štátnymi fondmi.

 

Dňa 23.1.2017 bolo zverejnené nové metodické usmernenie k postupu ukladania dokumentov do Registra účtovných závierok pre vybrané subjekty verejnej správy. Zmena nastala v prípade neziskových organizácií a podnikateľských subjektov založených obcami, tieto subjekty predkladajú účtovnú závierku prostredníctvom informačného systému RISSAM. K spôsobu ukladania je zverejnená Štruktúra súborov pre import závierky do RISSAM ako aj príručka užívateľa pre prácu s RISSAM, modulom pre výkazy. 

 

Subjekty verejnej správy, ktoré sú štatisticky zaradené do ústrednej správy, používajú na ukladanie účtovnej závierky do registra informačný systém CKS.