Štátny tajomník Vladimír Tvaroška prezentoval v OSN pozitívne výsledky daňovej reformy

Aktualizované dňa: 29.04.2005 06:00

V pondelok 18. apríla 2004 sa štátny tajomník Ministerstva financií SR, Vladimír Tvaroška zúčastnil na osobitnom spoločnom zasadnutí na vysokej úrovni Hospodárskej a sociálnej rady OSN s Bretton-woodskymi inštitúciami, Svetovou obchodnou organizáciou a konferenciou OSN o obchode a rozvoji.

Zasadnutie sa uskutočnilo v sídle OSN v New Yorku a podujatie je interakciou medzi oblasťami medzinárodných financií, obchodu, oficiálnej rozvojovej pomoci a zahraničnou politikou. Nosnou témou je dosiahnutie medzinárodne schválených rozvojových cieľov, vrátane tých, ktoré sú obsiahnuté v Miléniovej deklarácii OSN. K cieľom sa aktívne prihlásila aj Slovenská republika

Vladimír Tvaroška vystúpil ako jeden z hlavných diskutujúcich v rámci okrúhleho stola k téme obchodu, investícií a súkromných finančných tokov. Prezentoval prístup SR k riešeniu reformy verejných financií, pozitívne výsledky daňovej reformy a zlepšovania podnikateľského prostredia, ktoré vytvorili priaznivú klímu a stimuly na pritiahnutie priamych zahraničných investícii. V rámci diskusie prezentoval prístup SR k riešeniu dlhov rozvojových krajín, plneniu záväzkov konferencie v Monterrey a poukázal na aktivity SR ako novej donorskej krajiny, ktorá realizuje aj vlastnú dvojstrannú rozvojovú pomoc (v rámci svojich ekonomických možností).

Podujatie je súčasťou série aktivít, ktoré SR realizuje v rámci prezentácie svojej kandidatúry na post nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN. V súlade s obsahom správy generálneho tajomníka OSN K. Annana "Vo väčšej slobode" vydanej 21.3.2005 si aj SR uvedomuje, že aktivity zamerané na riešenie chudoby, hladu, epidemických chorôb a na posilnenie ekonomického rastu sú základom bezpečnosti pre rozvojové krajiny. Aktívna účasť nových členských krajín EÚ je pre rozvojové krajiny pozitívnym signálom a je v súčasnosti, vzhľadom na prípravu septembrového summitu OSN, odporúčaná aj Európskou komisiou.