Naše skúsenosti s reguláciou hazardu sú inšpiráciou pre Čiernu Horu

Aktualizované dňa: 17.12.2018 11:28

Podpredseda vlády a minister financií Peter Kažimír je na pracovnej návšteve Čiernej Hory. V pondelok sa stretol so svojím rezortným partnerom Darkom Radunovićom, s ktorým hovorili o spolupráci v oblasti reformy verejných financií. Obaja ministri zároveň podpísali dohodu, na základe ktorej slovenské ministerstvo financií poskytne do rozpočtu Čiernej Hory milión eur.

Peniaze, ktoré vyčlenilo slovenské ministerstvo financií z rozpočtu na rozvojovú pomoc sú určené na zlepšenie riadenia  verejných financií v oblasti národnej regulácie hazardných hier v Čiernej Hore. 

„Dlhodobo podporujeme Čiernu Horu v jej reformnom úsilí. Iba nedávno schválil náš parlament úplne nový zákon, ktorým sa upravujú a sprísňujú podmienky poskytovania hazardných hier na Slovensku. Sme pripravení sa o naše skúsenosti s nastavovaním legislatívneho rámca v oblasti hazardu podeliť aj s kolegami z Čiernej Hory“, uviedol po rokovaní P. Kažimír.

Šéfovia oboch rezortov hovorili aj o aktuálnych výzvach Čiernej Hory pri plnení stratégie reformy verejných financií. Slovensko vyzdvihlo vzájomnú spoluprácu ministerstiev na expertnej úrovni. Zároveň  ocenilo záujem Čiernej Hory o riešenie problematiky regulácie hazardných hier s cieľom mobilizácie príjmov do štátneho rozpočtu.

Slovenské ministerstvo financií spolupracuje s rezortom financií Čiernej Hory už osem rokov. V súčasnosti sú experti z MF SR zapojení do zlepšovania systému účtovníctva a výkazníctva verejného sektora a do podpory financovania samospráv. V minulosti sa rezort podieľal na budovaní kapacít čiernohorského ministerstva na makroekonomické a fiškálne prognózovanie, ekonomické analýzy či na tvorbe metodiky ESA.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR