Realizácia projektu

Tu nájdete informácie pre partnerské úrady na zabezpečenie realizácie projektu a refundácie výdavkov projektu.

Ministerstvo financií zabezpečuje kompletnú agendu projektu a komunikáciu s riadiacim orgánom. Partnerské úrady zabezpečujú agendu projektu v rámci svojho úradu a poskytujú súčinnosť ministerstvu financií.
 


Kontrola verejného obstarávania

  • Týka sa najmä leteniek, ale aj iných výdavkov v rámci cestovných náhrad, ktoré sú obstarávané postupmi podľa zákona o verejnom obstarávaní.
  • Partnerský úrad musí kontrolu zabezpečiť bez ohľadu na to, či už sú výdavky v rámci projektu realizované alebo len budú.
  • Usmernenie pre zabezpečenie kontroly verejného obstarávania PDF / MS Office (aktualizované 22.6.2018)
     


Refundácia výdavkov

  • Partnerské úrady musia zabezpečiť podmienky v rámci svojho úradu pre refundáciu výdavkov projektu.
  • Po realizáciu výdavkov partnerské úrady zabezpečia pre ministerstvo financií dokumentáciu a informácie, na základe ktorých ministerstvo financií zabezpečí refundácia výdavkov.
  • Usmernenie pre zabezpečenie refundácie výdavkov projektu PDF / MS Office (aktualizované 18.1.2019)