Späť Verzia pre tlač

23. zasadnutie výboru pre makroekonomické prognózy (február 2011)

aktualizované dňa: 02. 12. 2011

Zasadnutie dňa 2. februára 2011 

Strednodobá makroekonomická prognóza  MF SR bola väčšinou členov výboru označená ako realistická, jeden člen ju označii ako konzervatívnu.

Prezentácia zo zasadnutia Výboru pre makroekonomické prognózy sa v niektorých indikátoroch mierne odlišuje od finálnej prognózy vzhľadom na pripomienky členov výboru.

Príloha: