Usmernenie pre prevádzkovateľov hazardných hier

Aktualizované dňa: 14.12.2018 08:13

Ministerstvo financií SR v súvislosti so zriadením Registra vylúčených osôb v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a v záujme zabezpečenia jednotného postupu pri overovaní skutočnosti, či fyzická osoba je evidovaná v registri vylúčených osôb vydáva usmernenie pre prevádzkovateľov hazardných hier.

Usmernenie k postupu overovania fyzických osôb evidovaných v Registri vylúčených osôb

Žiadosť o vylúčenie z účasti na hazardných hrách

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR