Stanovisko ministra financií k vymenovaniu na post guvernéra NBS

Aktualizované dňa: 27.02.2019 16:18

Stanovisko ministra financií Petra Kažimíra k vymenovaniu na post guvernéra Národnej banky Slovenska:

„Veľmi si vážim a ďakujem všetkým za prejavenú dôveru.

Žijeme v dynamickej dobe digitalizácie a centrálne banky sú v epicentre tejto revolúcie. Nástup nových technológií redefinuje fungovanie finančného sektora a centrálne banky musia byť pripravené odpovedať.

Mojou ambíciou je pokračovať v modernizácii Národnej banky Slovenska a etablovať ju ako inštitúciu schopnú proaktívne na tieto výzvy odpovedať. Reagovať z pohľadu regulácie, analytických kapacít a zvyšovania finančnej gramotnosti. Chcem, aby bežní ľudia chápali poslanie a význam centrálnych bánk pre ich každodenný život.

Samostatnou kapitolou je naša existencia vo vnútri Eurosystému, riadenom Európskou centrálnou bankou. Našou spoločnou úlohou je zabezpečovať stabilitu, cenovú ale aj stabilitu a zdravie samotného bankového sektora.

Aj preto je v našom spoločnom záujme kultivovať podiel NBS na výskume menovej politiky ECB a naše aktívne zapájanie sa do strategického plánovania.

Ako som už neraz povedal, tých 12 rokov strávených v oblasti verejných financií, či už doma alebo na pôde Európskej únie a medzinárodných inštitúcií ako Medzinárodný menový fond, OECD etc. ma vyzbrojili na cestu svetom menovej politiky.

Teším sa na túto cestu. O neskorší nástup som požiadal pána prezidenta z viacerých dôvodov. Chcem si vytvoriť odstup a po 12 intenzívnych rokoch vo verejných financiách chcem čas do nástupu využiť na prípravu na novú pozíciu a výzvy s tým spojené. Kedy sa skončí moje pôsobenie na ministerstve financií budem vopred informovať.“

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR