Slovensku nehrozia povolebné úsporné opatrenia

Aktualizované dňa: 13.03.2006 06:00

Rýchly a zdravý rast ekonomiky založený na úspešnom vývoji súkromného sektora jasne ukazuje, že slovenské hospodárstvo v najbližšom čase nepotrebuje dodatočné rastové impulzy zo strany verejných financií. Práve naopak, verejné financie by sa mali v takejto situácii zamerať na znižovanie deficitu a verejného dlhu. Navrhované Východiská rozpočtu verejnej správy (VS) na roky 2007 až 2009 a tiež predpokladaný vývoj slovenskej ekonomiky ukazujú, že v roku 2007 bude možné splniť všetky Maastrichtské kritériá. Slovensko teda bude pripravené na zavedenie eura v roku 2009, a to aj bez využitia výnimky, ktorú pre posudzovanie nákladov penzijnej reformy priniesla nová verzia Paktu stability a rastu.

"Vďaka realizovaným reformám a uskutočňovanej ekonomickej politike, najmä v priebehu posledných štyroch rokov, sa vytvorili predpoklady, aby nebolo nevyhnutné prijímať úsporné nepopulárne opatrenia, aby nebolo nevyhnutné prijímať zmeny zákonov a znižovať verejné výdavky týmto spôsobom," uviedol minister financií Ivan Mikloš.

Deficit rozpočtu VS by mal v roku 2007 predstavovať 3,0 % hrubého domáceho produktu (HDP), o rok neskôr 2,5 % % HDP a v roku 2009 by mal byť deficit 2,0 % HDP. Oproti vlani schválenému rozpočtu verejnej správy na roky 2006 až 2008 sa tak znižuje navrhovaný deficit VS v roku 2008 o 0,2 percentuálneho bodu, naopak návrh deficitu na rok 2009 sa v rovnakej miere zvyšuje.

"Je to len časová zmena, ktorou rešpektujeme pravidlo z aktualizovaného paktu rastu a stability, ktoré hovorí, že ak krajina má nadmerný deficit verejných financií, tak by ho mala znižovať najmenej o pol percenta ročne," povedal Mikloš. Nové východiská rozpočtu verejnej správy sú pripravené v súlade so schváleným rozpočtom verejnej správy na roky 2006 až 2008 ako aj s aktualizovaným konvergenčným programom Slovenska na roky 2005 až 2010.

Zvukový záznam tlačovej konferencie 13.03.2006
Podrobné informácie