Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Slovensko prvýkrát predsedá v Rade OECD

V týchto dňoch prebieha predsedníctvo SR v Rade OECD na ministerskej úrovni v Paríži. Reflektujúc na globálny vývoj a dôraz kladený na oblasti inkluzívneho rastu a digitalizácie, si SR za tému svojho predsedníctva zvolila “Využitie digitálnej transformácie pre udržateľný rozvoj: príležitosti a výzvy”. Téma bola strategicky zvolená, aby členské krajiny viac spájala ako rozdeľovala.

Cieľom slovenského predsedníctva je vytvoriť aktívnu platformu na ministerský dialóg na dôležité témy, ako digitálne zdaňovanie, zručnosti v digitálnom veku, alebo obchod v ére digitálnej transformácie.

Ministri SR počas zasadnutia Rady OECD predsedajú jednotlivým panelom a diskusným skupinám. Minister financií Ladislav Kamenický predsedá plenárnemu zasadnutiu, ktoré sa zaoberá daňovou politikou, konkrétne dosiahnutím pokroku pri riešení daňových výziev vyplývajúcich z digitalizácie ekonomiky. Cieľom diskusie plenárneho zasadnutia, je na politickej úrovni, zhodnotiť stav rokovaní a navrhovaný postup pri hľadaní dlhodobých globálnych riešení ako nastaviť pravidlá o zdaňovaní digitálnej ekonomiky.

S prebiehajúcou digitalizáciou celej ekonomiky je spojených viacero otázok a problémov v daňovej oblasti, na ktoré nevedia efektívne reagovať súčasné daňové systémy jednotlivých krajín. Zároveň analýzy ukázali, že je prakticky nemožné oddeliť pre daňové účely digitálnu ekonomiku od zvyšku ekonomiky. „Základná otázka, na ktorej je potrebné nájsť zhodu je kde a v akej výške by mali nadnárodné spoločnosti platiť dane z činností, ktoré spoločnosti môžu ponúkať v rôznych krajinách aj bez fyzickej prítomnosti“, uviedol minister financií Ladislav Kamenický. Preto sa krajiny zaviazali nájsť do roku 2020 konsenzus ako efektívne nastaviť globálne pravidlá zdaňovania digitálnej ekonomiky. Akékoľvek riešenie by však malo byť presné a čo najjednoduchšie, aby bolo realizovateľné pre daňové správy a daňových poplatníkov.

SR ministerskému zasadnutiu Rady OECD predsedá prvý raz od svojho vstupu do tejto organizácie v roku 2000, zároveň je SR historicky prvou krajinou stredoeurópskeho regiónu v takejto funkcii. V kontexte budúcoročných osláv 20. výročia vstupu SR do OECD je tak predsedníctvo istým symbolickým vyvrcholením doterajšieho pôsobenia SR v rámci tejto organizácie.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR

 

 

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Úvod
  2. Médiá
  3. Tlačové správy
  4. Slovensko prvýkrát predsedá v Rade OECD

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.