Rozvojarmok

Aktualizované dňa: 29.11.2018 14:25

Dňa 28. novembra 2018 sa v Bratislave uskutočnilo podujatie zamerané na zapájanie súkromného sektora do rozvojovej spolupráce pod názvom Rozvojarmok. Stretnutie slovenských firiem s predstaviteľmi medzinárodných finančných inštitúcií a EÚ sa sústredilo na praktické možnosti ich angažovania v konkrétnych projektoch na rozvojových trhoch. V prítomnosti zástupcov regionálnych úradov Rozvojového programu OSN (UNDP) a miestnej správy zo západného Balkánu a Východného partnerstva sa diskutovalo o podnikateľských príležitostiach práve v týchto regiónoch. 

Generálna riaditeľka sekcie medzinárodnej spolupráce Ministerstva financií SR Eva Goncalvesová spolu s riaditeľkou odboru rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Annou Plassat-Muríňovou v mene organizátorov zhodne vyzdvihli potrebu silného partnerstva medzi verejným a súkromným sektorom.  Miroslav Kučera z platformy Rozvojmajstri pripomenul fakt, že aj keď  Slovensko prispieva do medzinárodných finančných inštitúcií a rozpočtu EÚ, veľmi málo slovenských firiem dokáže reagovať na príležitosti vyplývajúce z tejto spolupráce a využiť svoj potenciál. Účastníci Rozvojarmoku mohli inšpiráciu a návod pre expanziu čerpať aj z prezentácií úspešných príbehov slovenských firiem a na ad-hoc bilaterálnych stretnutiach.

Platforma Rozvojmajstri funguje za podpory Ministerstva financií SR od roku 2015. Jej úlohou je poskytovať poradenstvo slovenským firmám, ktoré sa snažia získať kontrakty na dodávky tovarov a služieb v rozvojových krajinách od medzinárodných finančných inštitúcií. Počas troch rokov existencie platformy získali slovenské firmy v rozvojovom sektore viac než 30 kontraktov, v približnej hodnote 7 mil. EUR. Na podujatí Rozvojarmok si podnikatelia mali možnosť dohodnúť ďalšie konkrétne obchodné príležitosti.

Paralelne sa uskutočnil brífing pre ekonomických diplomatov MZVaEZ SR zameraný na budovanie kapacít slovenskej ekonomickej diplomacie. Efektívnou komunikáciou s medzinárodnými finančnými inštitúciami dokážu ekonomickí diplomati lepšie sprostredkovať slovenským firmám príležitosti pre zapojenie do konkrétnych projektov rozvojovej spolupráce.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR