Prezidentom navrhované zvýšenie daňového zaťaženia - MF SR k vráteniu zákona o dani z príjmov prezidentom

Aktualizované dňa: 25.11.2003 06:00

„Na vrátenie zákona nie sú opodstatnené dôvody. Neakceptovanie nového zákona o dani z príjmov znamená zvýšenie celkového daňového zaťaženia a to najmä pre nízko a stredne príjmové skupiny.“ povedal minister financií SR, Ivan Mikloš na margo vrátenia zákona prezidentom.

Nový zákon o dani z príjmov predpokladá zdanenie druhov a výšky zisku rovnako a takto chce docieliť maximálnu možnú spravodlivosť, úplnú neutralitu, zjednodušenie a účinnosť.

Prezidentská kancelária z ministerstva financií obdržala analytickú informáciu o dopadoch daňovej reforme, ktorá obsahovala aj informáciu o pozitívach nového zákona o dani z príjmov, ktorý je protiváhou už platného zákona o dani z pridanej hodnoty.

„Ten kto zarába skutočne málo, nebude platiť vôbec žiadnu daň z príjmov.“ konštatuje Ivan Mikloš. „Nikto nebude znevýhodnený kvôli činnosti, ktorú vykonáva a kvôli výške príjmu. Pripomienka, že zákon o dani z príjmov je výhodný len pre daňovníkov s mesačným príjmom nad 25 000,- Sk nie je pravdivá.“

Podstatná vlastnosť nového zákona o dani z príjmov je nielen rovnaké ale aj jednorazové zdanenie príjmov. Príjem, ktorý pred svojou spotrebou bol už raz zdanený, nemôže byť zdanený druhýkrát. Všetci daňovníci budú mať presne to isté zdanenie. Dnes platný zákon o dani z príjmov pozná 21 rôznych sadzieb daní a pozná 443 druhov príjmov.

Nový zákon o dani z príjmov z dielne Ministerstva financií SR pomôže stabilizovať podnikateľské prostredie, povedie k rýchlemu a udržateľnému ekonomickému rastu. „Zákon bol schválený v NR SR 85 hlasmi. Verím, že poslanci opäť podporia zákon, ktorý je výrazne pozitívny a pomôže prílevu zahraničných investícií, tvorbe nových pracovných príležitostí. V konečnom dôsledku pomôže k rýchlejšiemu rastu životnej úrovne." konštatuje Ivan Mikloš.

Dôsledkom neprijatia nového zákona by bola celková deformácia daňového systému a prezidentom navrhované zvýšenie daní. Konkurencieschopné daňové prostredie neznamená len nízku úroveň daňového zaťaženia, ale najmä systém, ktorý je efektívnejší a transparentnejší. Systém, ktorý napriek nižšiemu nominálnemu zaťaženiu bude viesť k vyššiemu výberu daní, výrazným spôsobom obmedzí možnosti daňových únikov.