Nový zákon sprísňuje podmienky pre hazard

Aktualizované dňa: 30.01.2019 07:52

Cieľom schváleného zákona o hazardných hrách je sprísniť prevádzkovanie hazardných hier na Slovensku a nastaviť reguláciu hazardných hier tak, aby čo najlepšie reagovala na súčasné trendy.

Zákon prináša ďalšie sprísnenie podmienok pre hazard vo viacerých oblastiach. Podľa nového zákona dôjde k obmedzeniu prevádzkových hodín herní, ktoré by mali byť po novom medzi 03:00 a 10:00 hod. zatvorené. Zákon definuje kvízomaty ako zakázanú hru, preto sa presunú z miest, kam nepatria, do prísne regulovaných herní. Má sa tiež zaviesť nová sankcia pre osoby, ktoré napomáhajú prevádzkovaniu hazardných hier. Napríklad krčmári, ktorí budú mať vo svojej prevádzke výherné prístroje, či kvízomaty budú môcť po novom prísť o živnostenské oprávnenie.

Novým zákonom sa zvyšuje minimálny povolený počet prístrojov v jednej prevádzke z 12 na 15 kusov. Tým opäť klesne dostupnosť hazardných hier podobne, ako tomu bolo na prelome rokov 2017 a 2018.

Od začiatku tohto roka bol úspešne spustený register vylúčených osôb. Nový zákon pritom rozširuje existujúce kategórie osôb so zákazom hrania hazardných hier o osoby, ktorým účasť na hazardných hrách zakázal súd, ale aj tí, ktorí musia platiť výživné na deti.

Oproti súčasnosti sa posilňujú aj kompetencie samospráv v oblasti regulácie hazardu. Obce budú môcť po novom na dvanásť dní v roku zakázať niektoré druhy hazardných hier a tiež rozhodnúť o tom, že herne budú od škôl, školských zariadení, či liečební vzdialené minimálne 200 metrov.

MF SR vníma snahu niektorých starostov a primátorov o vyššiu flexibilitu pri možnosti zrušenia hazardu v mestách a obciach. Preto MF SR podáva pomocnú ruku pri tvorbe monotematickej novely zákona, ktorá zruší s odloženou účinnosťou potrebu petície na prijatie VZN na obmedzenie hazardu na území mesta, resp. obce. Rôznosť právnych názorov bude vyžadovať vykonanie testu ústavnosti.  

Zákon zároveň koncentruje dozor nad hazardom pod jednu strechu Úradu pre dohľad nad hazardnými hrami. Táto špecializovaná dozorná inštitúcia bude mať všetky kompetencie pre reguláciu hazardných hier (okrem legislatívnej). Tým sa tiež v porovnaní so súčasnosťou zníži celkový počet ľudí, ktorí sa venujú kontrole a regulácii hazardných hier.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR