Nový zákon ešte viac obmedzí hazard

Aktualizované dňa: 01.03.2019 15:03

Nový zákon o hazardných hrách vstupuje dnešným dňom do platnosti. Pre prevádzkovateľov hazardných hier to znamená sprísnenie podmienok ich prevádzkovania. Dozor nad hazardnými hrami sa presunie pod jednu strechu.

Od dnes sa napríklad obmedzujú prevádzkové hodiny herní a kvízomaty už sú považované za hazardné hry. Prevádzkovať ich tak bude možné len v herniach alebo kasínach. Zároveň sa opätovne znižuje dostupnosť hazardných hier, ktorá sa prejaví v znížení počtu herní. Obdobné opatrenie už bolo aplikované pri ostatnej novele zákona a prinieslo zníženie  počtu herní o dve tretiny.

Posilňujú sa kompetencie obcí, ktoré budú môcť počas nimi určených dvanástich dní zakázať niektoré druhy hazardných hier. A tiež rozhodnúť o tom, že herne budú od škôl, školských zariadení alebo detských domovov vzdialené najmenej 200 metrov.

Zámerom zákona o hazardných hrách je aj efektívnejšia regulácia a dozor nad hazardnými hrami. Od 1. marca preto vzniká aj nový úrad pre reguláciu hazardných hier, na ktorý sa postupne presunú všetky kompetencie v oblasti regulácie hazardných hier, okrem tvorby legislatívy. Pôvodne rozdrobené kompetencie v oblasti hazardných hier medzi ministerstvo financií, obce a finančnú správu tak dostávame pod jednu strechu. Výkonné kompetencie podľa zákona prejdú na tento regulačný úrad od 1. júna 2019.

Pri nastavení regulačného úradu pre hazard sa ministerstvo financií pridŕžalo štandardov podobných inštitúcií v iných krajinách EÚ, inšpiráciou nám bolo napríklad Dánsko. Náklady na fungovanie úradu, teda náklady na reguláciu hazardu už po novom neponesú na pleciach daňoví poplatníci, ale samotní prevádzkovatelia hazardných hier.

Riaditeľom nového Úradu pre reguláciu hazardných hier sa stal Marek Lendacký. Do tejto pozície ho menoval minister financií Peter Kažimír. Marek Lendacký od roku 2000 až do roku 2015 striedavo pracoval v riadiacich pozíciách pre Ministerstvo financií SR a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Medzi rokmi 2014 a 2018 pracoval v pozícii riaditeľa elektronických služieb na Slovenskej pošte. Vyštudoval odbor Finančná sústava a peňažníctvo na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR