Hospodárenie vlády k 30. septembru 2003

Aktualizované dňa: 01.10.2003 06:00

Hospodárenie vlády SR k 30. septembru 2003 sa skončilo s deficitom 37 674,8 mil. Sk, t. j. na úrovni 67,2 % jeho celoročnej hodnoty.

Celoročná výška schodku štátneho rozpočtu je v zákone o štátnom rozpočte naplánovaná na 56,0372 mld. Sk, skutočný schodok k 31. 9. 2003 dosiahol 67,2 % jeho predpokladanej celoročnej hodnoty. Príjmy štátneho rozpočtu sa plnili na 69,4 % (stav: 163.404.938 tis. Sk), výdavky sa ustálili na hodnote 69 % (stav: 201.079.683 tis. Sk) celoročne očakávaných výdavkov centrálnej vlády.