Hospodárenie vlády k 28. novembru 2003

Aktualizované dňa: 01.12.2003 06:00

Hospodárenie vlády SR sa k 28. 11. 2003 skončilo s deficitom 42 778,6 mil. Sk, t. j. na úrovni 76,3 % jeho celoročnej hodnoty.

Celoročná výška schodku štátneho rozpočtu je v zákone o štátnom rozpočte naplánovaná na 56,0372 mld. Sk, skutočný schodok k 28. 11. 2003 dosiahol 76,3 % jeho predpokladanej celoročnej hodnoty. Príjmy štátneho rozpočtu sa plnili na 86,5 % (stav: 203.595.370 tis. Sk), výdavky sa ustálili na hodnote 84,5 % (stav: 246.374.020 tis. Sk) celoročne očakávaných výdavkov centrálnej vlády.