Banky budú poskytovať údaje o poplatkoch

Aktualizované dňa: 10.09.2013 06:00

Banky budú povinné predkladať Ministerstvu financií SR údaje o výške všetkých poplatkov, ktoré vyberajú od bežných spotrebiteľov.

Cieľom vyhlášky, ktorú pripravilo Ministerstvo financií SR, je zabezpečiť údaje potrebné pre analýzu vývoja bankových poplatkov, na základe ktorej bude vytvorený cenový index poplatkov. Ten poskytne spotrebiteľom prehľad o celkovom vývoji bankových poplatkov.

Vyhláška bude účinná od 15. septembra 2013. Bude sa vzťahovať na banky, ktorých podiel vkladov od obyvateľstva predstavuje minimálne 2 % z celkového objemu vkladov obyvateľstva. Tieto banky poskytnú ministerstvu aj údaje za minulý rok a to najneskôr do 15. decembra 2013. Následne budú banky predkladať vždy do 15. marca údaje o vývoji poplatkov v predošlom roku. Údaje budú banky doručovať elektronicky.

Tlačový odbor

Ministerstvo financií Slovenskej republiky