Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Systém riadenia a implementácie operačného programu INTERACT II na programové obdobie 2007 - 2013, verzia 1.0

Cieľom materiálu "Systém riadenia a implementácie operačného programu INTERACT II na programové obdobie 2007 – 2013" je stanoviť systém riadenia a implementácie, vrátane finančného riadenia operačného programu INTERACT II na programové obdobie 2007 - 2013. Funkciu riadiaceho orgánu (ďalej len „RO“) pre program INTERACT II pre programové obdobie 2007 - 2013 vykonáva na základe uznesenia vlády SR č. 283/2008 Bratislavský samosprávny kraj (ďalej len „BSK“). Funkciu certifikačného orgánu a orgánu auditu vykonáva Ministerstvo financií SR.

Podpredseda vlády SR v zastúpení vlády SR plní koordinačnú úlohu medzi vládou SR a BSK a dohliada na celkovú implementáciu operačného programu, pričom zodpovednosť za implementáciu operačného programu znáša RO. V máji 2008 bolo podpísané Memorandum k implementácii Operačného programu INTERACT II v programovom období 2007 – 2013 medzi podpredsedom vlády SR a predsedom BSK. Podpisom Memoranda k implementácii operačného programu INTERACT II v programovom období 2007 – 2013 členský štát deklaruje Európskej komisii a tým aj všetkým ostatným členským štátom Európskeho spoločenstva, podporu v riadení a implementácii nadnárodného operačného programu INTERACT II.

Materiál bol schválený uznesením vlády SR č. 672/2008 zo dňa 1. októbra 2008.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Úvod
  2. Finančné vzťahy s EÚ
  3. Povstupové fondy EÚ
  4. Programové obdobie 2007 - 2013
  5. Štrukturálne fondy a Kohézny fond
  6. Operačný program INTERACT II
  7. Materiály
  8. Systém riadenia a implementácie operačného programu INTERACT II na programové obdobie 2007 - 2013, verzia 1.0

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.