Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Usmernenie č. 13/2007-U k úprave postupu poskytnutia a zúčtovania predfinancovania k 1. novembru 2007

Usmernenie č. 13/2007-Uk úprave postupu poskytnutia a zúčtovania predfinancovania k 1. novembru 2007

K 1. novembru 2007 je v účinnosti zmena postupu spracovania žiadostí o poskytnutie prefinancovania a žiadostí o zúčtovanie predfinancovania. Uvedená zmena sa nevzťahuje na žiadosti o poskytnutie predfinancovania, pre ktoré bola vykonaná rezervácia zo systému ITMS do systému ISUF pred dátumom 1. november 2007. Takéto žiadosti o poskytnutie predfinancovania budú zúčtované podľa doteraz platného postupu, pričom musí byť dodržaná podmienka, že výška poskytnutého predfinancovania sa rovná výške zúčtovaného predfinancovania.

Dátum vydania: 29. 10. 2007

Dátum platnosti: 29. 10. 2007

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Úvod
  2. Finančné vzťahy s EÚ
  3. Povstupové fondy EÚ
  4. Programové obdobie 2004 - 2006
  5. Štrukturálne fondy
  6. Usmernenia sekcie európskych fondov
  7. Usmernenia vydané v roku 2007
  8. Usmernenie č. 13/2007-U k úprave postupu poskytnutia a zúčtovania predfinancovania k 1. novembru 2007

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.