Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Priebežné plnenie štátneho rozpočtu

 

Ukazovateľ Rozpočet 2019 17.10.2019 16.10.2019 15.10.2019 14.10.2019 11.10.2019 10.10.2019 09.10.2019 08.10.2019 07.10.2019 04.10.2019 03.10.2019 02.10.2019 01.10.2019
Príjmy spolu 15 497 654 11 266 752 11 244 929 11 226 614 10 885 763 10 843 163 10 779 527 10 735 997 10 697 137 10 655 768 10 618 104 10 593 728 10 568 803 10 532 675
v tom:
1. daňové 12 464 557 9 229 217 9 207 994 9 191 195 9 165 445 9 124 364 9 074 341 9 031 446 8 993 313 8 962 566 8 926 967 8 904 165 8 883 512 8 863 505
z toho:
daň z príjmov FO -16 794 117 440 114 533 106 372 79 818 57 148 23 306 -11 503 -42 158 -61 075 -74 460 -89 658 -97 570 -103 060
daň z príjmov PO 2 773 291 2 152 177 2 152 100 2 149 105 2 147 065 2 146 199 2 150 355 2 148 378 2 148 074 2 146 340 2 145 038 2 143 088 2 141 172 2 136 913
daň z príjmov
vyberaná zrážkou
235 639 203 146 203 096 202 352 199 483 197 197 196 113 194 531 194 101 193 550 193 220 192 654 192 265 191 837
DPH 6 629 455 4 812 569 4 797 519 4 793 163 4 800 060 4 786 257 4 769 331 4 765 127 4 759 122 4 749 814 4 729 605 4 725 234 4 715 301 4 706 131
spotrebné dane 2 417 198 1 750 384 1 749 624 1 749 334 1 748 443 1 747 362 1 747 139 1 747 079 1 746 655 1 746 581 1 746 397 1 745 988 1 745 725 1 745 451
2. nedaňové 1 331 345 1 028 717 1 028 118 1 026 603 723 474 722 564 721 714 721 078 720 351 719 055 716 990 715 593 712 210 707 928
3. granty a transfery 1 701 752 1 008 818 1 008 817 1 008 817 996 844 996 235 983 473 983 473 983 473 974 147 974 147 973 970 973 082 961 242
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 665 041 1 008 724 1 008 724 1 008 724 996 751 996 143 983 381 983 381 983 381 974 055 974 055 973 878 972 990 961 152
Výdavky spolu 17 538 901 13 311 458 13 298 401 13 196 233 13 150 335 13 121 762 13 078 096 12 996 196 12 844 466 12 792 673 12 750 711 12 731 227 12 605 795 12 542 503
v tom:
bežné výdavky 15 250 323 11 360 520 11 351 384 11 257 638 11 213 290 11 191 941 11 152 506 11 098 561 10 955 995 10 907 940 10 886 757 10 869 799 10 747 019 10 688 460
kapitálové výdavky 2 288 578 1 950 938 1 947 017 1 938 595 1 937 045 1 929 821 1 925 591 1 897 635 1 888 470 1 884 733 1 863 954 1 861 429 1 858 776 1 854 044
Schodok/Prebytok -2 041 247 -2 044 706 -2 053 472 -1 969 619 -2 264 572 -2 278 599 -2 298 569 -2 260 199 -2 147 328 -2 136 905 -2 132 606 -2 137 500 -2 036 992 -2 009 829
 

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Úvod
  2. Financie
  3. Štátne výkazníctvo
  4. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.