Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

7. Seminár pre NKÚ

Abstrakt:

IFP v spolupráci s UHP zorganizovalo na podnet NKÚ pre ich vybraných zamestnancov seminár na témy:

Prednášky a následná diskusia mali za cieľ bližšie oboznámiť zamestnancov NKÚ s metodikou a konceptmi, s ktorými pracuje IFP a UHP v daných oblastiach.

Dátum a miesto konania: 15 - 16.11.2016, MF SR

Prednášajúci: M. Pécsyová, M. Alexová, M. Kurian, Z. Lafférsová, S. Hidas, V. Peciar

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Úvod
  2. Financie
  3. Inštitút finančnej politiky
  4. Semináre a prezentácie
  5. Semináre
  6. 7. Seminár pre NKÚ

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.