Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

22. „In vino veritas“ alebo mýty a fakty o zdaňovaní vína (september 2011)

Súčasťou konsolidačných opatrení navrhnutých v rámci Návrhu východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2012 až 2014 je aj zdanenie tichého vína. Opatrenie sa navrhuje opätovne aj napriek tomu, že doterajšie pokusy o znovuzavedenie pozitívnej sadzby dane neboli kvôli lobistickým tlakom úspešné. Dôvodom je skutočnosť, že z ekonomického pohľadu prevažujú argumenty v prospech zdanenia tichého vína, pričom medzi najdôležitejšie patria existencia negatívnych externalít spojených s konzumáciou vína. Zavedenie spotrebnej dane na tiché víno je tiež v súlade s odporúčaniami EÚ a OECD, podľa ktorých by sa krajiny v kontexte prebiehajúcej fiškálnej konsolidácie mali z dôvodu vyššej efektívnosti a menšieho negatívneho vplyvu na ekonomický rast snažiť o presun daňového zaťaženia od zdaňovania práce a kapitálu k vyššiemu zdaňovaniu spotreby.

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Úvod
  2. Financie
  3. Inštitút finančnej politiky
  4. Publikácie IFP
  5. Komentáre
  6. Komentáre z roku 2011
  7. 22. „In vino veritas“ alebo mýty a fakty o zdaňovaní vína (september 2011)

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.