Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

16. Vplyv starnutia obyvateľstva na výdavky penzijného systému v SR (november 2009)

Postupné predlžovanie strednej dĺžky života a najnižšia úhrnna plodnosť v EÚ bude pre Slovensko do roku 2060 znamenať najvýraznejšiu zmenu vekovej štruktúry obyvateľstva v rámci EÚ a tlak na vyššie výdavky verejnej správy. Penzijné výdavky podľa aktualizovaných výpočtov vzrastú do roku 2060 o 3,4% HDP, z úrovne približne 6,8% HDP v roku 2007 na 10,2 % HDP v roku 2060.

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Úvod
  2. Financie
  3. Inštitút finančnej politiky
  4. Publikácie IFP
  5. Komentáre
  6. Komentáre z roku 2009
  7. 16. Vplyv starnutia obyvateľstva na výdavky penzijného systému v SR (november 2009)

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.