Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

10. Finančné bohatstvo domácností na Slovensku (marec 2011)

Úroveň bohatstva a jeho vývoj je jedným zo základných indikátorov, ktorý ovplyvňuje správanie domácností. Popri disponibilnom príjme je to podľa ekonomickej teórie ďalší dôležitý indikátor, ktorý podmieňuje rozhodovanie o spotrebe a úsporách t.j. budúcej spotrebe.

V podmienkach SR zatiaľ neexistujú oficiálne údaje, ktoré by boli uspokojujúcou aproximáciou vývoja bohatstva domácností na makroekonomickej úrovni. V nasledovnom komentári predstavíme návrh IFP slúžiaci pre aproximáciu informácie o finančnom bohatstve domácností.

Následne na základe nášho indikátora bohatstva analyzujeme vývoj od roku 1999 a porovnávame štruktúru bohatstva s krajinami EÚ  a USA. Odznievajúca globálna hospodárska kríza mala najväčší negatívny vplyv na finančnú bilanciu domácností už v druhej polovici roka 2008. Počas krízy slovenské domácnosti uprednostnili bezpečný prístav bankových vkladov a vyberali investície z cenných papierov. V ekonometrickej analýze spotreby domácností sa navrhnutý indikátor bohatstva preukázal ako významný faktor podmieňujúci rozhodovanie o spotrebe v dlhodobom horizonte. Do budúcnosti bude IFP zverejňovať indikátor bohatstva na svojej webovej stránke. Momentálne ho nájdete na http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=105

Materiál prezentuje názory autorov a Inštitútu finančnej politiky, ktoré nemusia nutne odzrkadľovať oficiálne názory Ministerstva financií SR. Cieľom publikovania komentárov Inštitútu finančnej politiky (IFP) je podnecovať a zlepšovať odbornú a verejnú diskusiu na aktuálne ekonomické témy. Citácie textu by sa preto mali odkazovať na IFP (a nie MF SR), ako autora týchto názorov.

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Úvod
  2. Financie
  3. Inštitút finančnej politiky
  4. Publikácie IFP
  5. Komentáre
  6. Komentáre z roku 2011
  7. 10. Finančné bohatstvo domácností na Slovensku (marec 2011)

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.