Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Verejné výdavky

Kalkulačka slúži na jednoduché porovnanie štruktúry verejných výdavkov Slovenska s rôznymi benchmarkmi. Zobrazuje výšku výdavkov v jednotlivých oblastiach (vzdelávanie či obrana, atď.), ktorá je vyjadrená ako podiel na HDP alebo na celkových verejných výdavkoch. Výsledný graf zobrazuje zmenu (percentuálnu aj absolútnu) potrebnú na to, aby sa výdavky v SR dostali (stúpli alebo poklesli) na úroveň benchmarku. Je možné sledovať len primárne verejné výdavky (t.j. bez úrokových nákladov). Dáta sú členené podľa klasifikácie funkcií verejnej správy COFOG.
 
Upozornenie:
Výhodou uvedeného porovnania je, že zachytáva celé výdavky verejnej správy a je medzinárodne porovnateľné. Takéto porovnanie má aj niekoľko obmedzení, ktoré je potrebné zohľadniť pri interpretácii dát:

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Úvod
  2. Financie
  3. Inštitút finančnej politiky
  4. Publikácie IFP
  5. Kalkulačky
  6. Verejné výdavky

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.