Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Výbor pre Hodnotu za peniaze

V snahe zvýšiť kvalitu výstupov projektu Hodnota za peniaze sme oslovili externých odborníkov v oblasti ekonómie a verejných politík a založili sme Výbor pre Hodnotu za peniaze,  ako poradný orgán projektu Hodnota za peniaze.


Cieľom Výboru je dohliadať na kvalitu projektu Hodnota za peniaze a jeho konkrétnych výstupov. Medzi kľúčové úlohy výboru patrí:​

 

Výbor začal svoju činnosť vo februári 2017 a zasadá minimálne trikrát do roka. 

 

Členovia Výboru pre Hodnotu za peniaze:

Gabriel Machlica 

 Machlica


Gabriel Machlica, ekonóm, v súčasnosti pôsobí v Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v Paríži.

Do roku 2014 pôsobil ako riaditeľ makroekonomických analýz a prognóz na Inštitúte finančnej politiky pri Ministerstve financií. Gabriel Machlica je absolventom Ekonomickej univerzity v odbore hospodárska politika.

 

 

 

Martin Kahanec

kahanec

Martin Kahanec,  ekonóm zaoberajúci sa najmä trhom práce,  pôsobí ako profesor na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti.

Na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave pôsobí ako vedecko-výskumný pracovník od roku 2015. V roku 2008 založil Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce (CELSI), kde pôsobí ako riaditeľ pre výskum.

Doktorát v ekonómii obhájil v roku 2006 v Centre pre ekonomický výskum (CentER) na Tilburskej univerzite v Holandsku (Tilburg University). Martin Kahanec vyštudoval ekonómiu na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti v Maďarsku (Central European University) a medzinárodnú ekonómiu na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave.

 

 

 

Juraj Kotian 


kotianJuraj Kotian, ekonóm, v súčasnosti člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.  

Do roku 2007 pôsobil ako hlavný ekonóm a riaditeľ výskumu v Slovenskej sporiteľni. Bol členom výborov pre daňové a makroekonomické prognózy na Ministerstve financií SR. Dvakrát zastával funkciu predsedu klubu ekonomických analytikov. Juraj Kotian je absolventom Univerzity Komenského v obore ekonomická a finančná matematika.

 

 

 

Ferdinand Varga

 varga

Ferdinand Varga, senior partner a výkonný riaditeľ v The Boston Consulting Group v Budapešti.

Venuje sa energetickému trhu a jeho regulácii.  Pred nástupom do BCG pracoval pre spoločnosti ABB a Honeywell. Absolvoval doktorandské štúdium v odbore elektronika na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.

 

 

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Úvod
  2. Financie
  3. Hodnota za peniaze
  4. Výbor pre Hodnotu za peniaze

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.