Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Koordinácia programu Fiscalis 2020

Koordináciu programu vykonáva a za jeho celkovú implementáciu je zodpovedná Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre dane a colnú úniu DG TAXUD.

Európskej komisii v jej činnosti napomáha Výbor programu Fiscalis (Fiscalis Committee), v ktorom sú zastúpené všetky členské štáty EÚ.

Činnosti súvisiace s koordináciou na národnej úrovni zabezpečuje sekcia medzinárodných vzťahov MF SR, samostatné oddelenie rozvojovej spolupráce. Niektoré špecifické činnosti a aktivity programu sú koordinované priamo Finančným riaditeľstvom SR.

V prípade záujmu o bližšie informácie kontaktujte prosím národnú koordinátorku Fiscalis v Slovenskej republike: Ing. Soňa Gabčová, tel: 02/5958 3416, e-mail: sona.gabcova@mfsr.sk.

Pre odborníkov v oblasti daňovej a colnej problematiky prevádzkuje naviac Európska komisia portál PICS (Programmes Information and Collaboration Space), t.j. online systém pre dane a clá v rámci programov Fiscalis a Customs zameraný na zvýšenie efektivity, informovanosti a zníženie nákladov pri realizácii programových aktivít. Bližšie informácie o PICS získate tu: https://webgate.ec.europa.eu/pics/.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Úvod
  2. Dane, clá a účtovníctvo
  3. Programy
  4. Program FISCALIS
  5. Koordinácia programu Fiscalis 2020

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.