Späť Verzia pre tlač

MF SR plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie na mobilného operátora

10. 09. 2018

Ministerstvo financií Slovenskej republiky v spolupráci s Úradom vlády Slovenskej republiky a Úradom vládneho auditu plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie na poskytovanie služieb mobilného operátora. 
Verejné obstarávanie bude vyhlásené ako príležitostné spoločné verejné obstarávanie pre potreby Ministerstva financií Slovenskej republiky, Úradu vlády Slovenskej republiky a Úradu vládneho auditu.
Verejné obstarávanie bude realizované ako nadlimitná zákazka postupom verejnej súťaže. Účelom je uzatvorenie zmluvného vzťahu – rámcovej dohody na  poskytovanie služieb mobilného operátora počas obdobia nasledujúcich 48 mesiacov a to podľa konkrétnych potrieb verejných obstarávateľov.

Predpokladaná hodnota zákazky na obdobie 48 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy bola stanovená vo výške 1 060 000,00 EUR bez DPH na základe predpokladaného objemu čerpania služieb. Finančné prostriedky budú zabezpečené z rozpočtových prostriedkov verejných obstarávateľov.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR