Späť Verzia pre tlač

MF SR plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie na kancelárske potreby

16. 08. 2018

Ministerstvo financií Slovenskej republiky plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie na kancelárske potreby. Verejné obstarávanie bude realizované ako nadlimitná zákazka postupom verejnej súťaže. Účelom je uzatvorenie zmluvného vzťahu – rámcovej dohody na  priebežné dodávanie kancelárskych potrieb počas obdobia nasledujúcich 48 mesiacov a to podľa konkrétnych potrieb ministerstva.

Predpokladaná hodnota zákazky na obdobie 48 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy bola stanovená vo výške 250 000,00 EUR bez DPH na základe objemu objednaných tovarov na zmluvné obdobie. Finančné prostriedky budú zabezpečené z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa a fondov Európskej únie.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR