Späť Verzia pre tlač

MF SR plánuje vyhlásiť VO na zabezpečovanie produktov a služieb ORACLE

14. 08. 2018

Ministerstvo financií SR (MF SR) plánuje v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní vyhlásiť verejnú súťaž, ktorej výsledkom bude nová centrálna rámcová dohoda na zabezpečovanie produktov a služieb ORACLE. Pre verejnú súťaž sa MF SR rozhodlo v rámci spoločného postupu pri centrálnych licenčných vzťahoch s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII), čím si kladie za cieľ nadviazať na etablovaný model zabezpečovania produktov a služieb ORACLE formou čiastkových elektronických aukcií. 

V rámci tohto modelu MF SR uzavrie s úspešnými uchádzačmi centrálnu rámcovú dohodu v ktorej budú uchádzači medzi sebou súťažiť v jednotlivých elektronických aukciách.

Dôvodom pre zachovanie rovnakého modelu spolupráce bolo efektívne obstarávanie ako aj rýchle, prehľadné a jednoduché zapájanie jednotlivých organizácií. Čiastkové obstarávania budú prebiehať pri vzniku potreby licencií a služieb na základe schválených požiadaviek ÚPVII.

Nová centrálna rámcová dohoda bude súčasne reflektovať na aktuálnu ponuku produktov a služieb a bude otvorená pre väčší počet organizácií. Finančný rámec centrálnej rámcovej dohody predstavuje 36 064 000 EUR, pričom z charakteru rámcovej dohody vyplýva, že čerpanie závisí od jednotlivých schválených požiadaviek organizácií.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR