Späť Verzia pre tlač

Ministri financií diskutovali v Paríži o globálnej ekonomike

01. 06. 2018

Podpredseda vlády a minister financií Peter Kažimír sa v Paríži zúčastnil výročného ministerského zasadnutia (MCM) Organizácie pre Ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD). Diskusie sa počas zasadnutí ministrov financií venovali globálnej ekonomickej situácii a výhľadu na najbližšie obdobie, potenciálu a rizikám, téme nastavenia a implementácie medzinárodného zdaňovania a v neposlednom rade sa hovorilo aj o vplyve digitalizácie ekonomík na daňové politiky a globálnu ekonomiku.

Ministri financií hovorili o dopadoch digitalizácie globálnej ekonomiky na medzinárodnú iniciatívu proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam známu pod názvom BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). Generálny tajomník Angel Gurria v Paríži predstavil stratégiu na najbližšie obdobie a navrhol päť prioritných oblastí pre politiky, na ktoré by sa mala OECD zamerať, aby dosiahla čo najväčšiu pridanú hodnotu:

1) Meranie a podpora blahobytu, udržateľnosti a inkluzívnosti
2) Obnova dôvery občanov vo vlády, inštitúcie, podnikateľský sektor a medzinárodné inštitúcie
3) Produktivita a konkurencieschopnosť
4) Príprava na digitálnu transformáciu
5) Vytváranie rovnocenných podmienok pre všetkých

„Slovensko víta a podporuje návrh strategického smerovania OECD a našich spoločných aktivít. S cieľom maximalizovať existujúci know-how a naše analytické kapacity potrebujeme zlepšiť našu vzájomnú spoluprácu, angažovanosť a tým zvyšovať adresnosť a silu implementácie,“ povedal minister Kažimír.

Minister financií sa v Paríži stretol aj s guvernérom Rozvojovej banky Rady Európy (Council of Europe Development Bank - CEB) Rolfom Wenzelom. Na bilaterálnom stretnutí sa hovorilo o spolupráci Slovenska s CEB a nadchádzajúcom výročnom stretnutí riadiacich orgánov banky v Bratislave.

CEB bola založená v roku 1956 a v súčasnosti má 41 členských krajín. Bola založená a dodnes funguje ako investičný & finančný nástroj podporujúci princíp politiky solidarity v rámci Európy. Banka, opierajúca sa o silný rating, financuje sociálne projekty tak, že vydáva dlhopisy a takto získané financie následne vo forme pôžičiek požičiava členským krajinám, finančným inštitúciám, ako aj regiónom a samosprávam na projekty. Za uplynulých 30 rokov CEB Slovensku poskytla na projekty pôžičky vo výške 1,2 miliardy eur.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR