Späť Verzia pre tlač

MF SR na workshope k podpore inovatívnych metód financovania rozvojovej pomoci

30. 05. 2018

Inovatívne metódy financovania rozvojovej pomoci – to bola téma medzinárodného workshopu, ktorý sa konal v dňoch 28. -29. mája 2018 v Bratislave, a ktorý zorganizoval Rozvojový program OSN (UNDP) v spolupráci s Ministerstvom financií SR. Cieľom podujatia bolo osvojiť si inovácie v oblasti verejných financií. Nové spôsoby spolupráce so súkromným a mimovládnym sektorom, ako aj občanmi,  plus využívanie technologických noviniek môžu viesť k efektívnejšej rozvojovej spolupráci.

Najsľubnejšie inovácie v oblasti rozvojového financovania – napríklad dlhopisy so spoločenským dopadom, či nová generácia crowd fundingu pomôžu mobilizovať financie pre rozvoj a dosiahnuť väčší efekt bez navyšovania grantových prostriedkov. Na rovnaký efekt možno využívať aj nové technológie (napr. blockchain). Mnohé z týchto mechanizmov, ktoré sa už aplikujú v pilotných projektoch, môžu byť inšpiráciou aj v slovenskom kontexte.

Ministerstvo financií SR v rámci rozvojovej spolupráce podporuje rôzne projekty a nové mechanizmy, o ktorých sa na workshope diskutovalo. Tie môžu jednak zefektívniť a sprehľadniť  tok verejných financií, ako aj zlepšiť prepojenie verejného a súkromného sektora v tejto oblasti. Pokiaľ ide o medzinárodnú rozvojovú pomoc, vo všeobecnosti platí, že súkromný kapitál môže v spolupráci s verejným sektorom priniesť úspešnejšie riešenie sociálnych i environmentálnych problémov. Práve pri inovatívnom financovaní hrá súkromný sektor dôležitú úlohu.

Na workshope Innovative Finance for Development za zúčastnilo vyše 40 účastníkov z 11 krajín, vrátane Slovenska. Školitelia z partnerských organizácií (Numbers for Good, STRAT!GOS), ktoré sa zaoberajú inováciami v rámci rozvojovej spolupráce, prezentovali aj konkrétne príklady projektov, ktoré inovatívne metódy úspešne využívajú, a ako sa tieto skúsenosti dajú aplikovať i v našom regióne a za účasti SR.

„Sme presvedčení, že spájanie verejného a súkromného sektora v rozvojovej spolupráci je jej budúcnosťou. Dopracovať sa k tomu malými krôčikmi bude istý čas trvať. Prvé príklady uplatňovania týchto mechanizmov existujú už napríklad na Balkáne či v strednej Ázii. Synergia verejného a súkromného sektora v rozvojovej pomoci sa dostáva viac do povedomia. Účelom workshopu bolo podrobnejšie poukázať na to, aké finančné nástroje sa dajú použiť v regióne, aby sme verejný a súkromný sektor spojili a aby sme takto dosiahli čo najväčšiu efektivitu a merateľnosť výsledkov“, povedala Ing. Mgr. Martina Kobilicová, generálna riaditeľka sekcie medzinárodných vzťahov MF SR.

Ministerstvo financií SR ako jeden z aktérov slovenskej rozvojovej spolupráce sa snaží hľadať spôsoby ako čo najefektívnejšie vynaložiť prostriedky na pomoc. Slovenskej republike vyplývajú z členstva v EÚ a v OECD, teda v zoskupeniach najrozvinutejších krajín sveta, záväzky podieľať sa na rozvojovej spolupráci. Slovensko by malo do roku 2030 na rozvojovú pomoc alokovať  0,33% hrubého národného dôchodku.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR