Späť Verzia pre tlač

Návrh rozpočtu EÚ na rok 2019

24. 05. 2018

Európska komisia (EK) zverejnila návrh rozpočtu EÚ na rok 2019 – predposledný v aktuálnom finančnom rámci (pre roky 2014 až 2020). Oproti roku 2018 sa najviac zvýšia výdavky na vonkajšiu politiku a bezpečnosť. Veľká Británia bude aj naďalej prispievať do spoločného rozpočtu.

V budúcom roku plánuje EK uzavrieť kontrakty vo výške 165,6 mld. EUR, čo je oproti roku 2018 nárast o 3,1 %. Na úroveň 148,7 mld. EUR sa zvýšia aj platby rozpočtu EÚ (nárast o 2,7 %). Najväčší medziročný nárast (o 13,1%) zaznamenajú výdavky na vonkajšiu politiku EÚ a to najmä v súvislosti s riešením migrácie priamo v tretích krajinách. EÚ prispeje viac na humanitárnu pomoc, obnovu Sýrie, riešenie stredomorskej migračnej cesty ako aj pre utečencov v Turecku. Posilnená bude aj výdavková kapitola Bezpečnosť a občianstvo (o 6,7%). Novinkou v roku 2019 by malo byť zriadenie Programu rozvoja európskeho obranného priemyslu ako aj vytvorenie Európskeho orgánu práce.

Najväčšou položkou rozpočtu zostávajú naďalej investície, a to pri medziročnom raste o 3,1%. EK očakáva dosiahnutie plnej rýchlosti pre programy politiky súdržnosti. Rozpočet počíta aj s pokračovaním iniciatívy pre zamestnanosť mladých a ďalším posilnením programu Erasmus ako aj podpory vedy a výskumu. Stagnáciu zaznamenajú výdavky pre poľnohospodárstvo.

Na základe predbežnej dohody s EK bude Veľká Británia aj naďalej prispievať do rozpočtu EÚ, a to až do uplynutia  prechodného obdobia v roku 2020.

Slovensko prispeje v porovnaní s rokom 2018 viac, keďže sa postupne zvyšuje naša váha na celkovom európskom hospodárstve. Z každej miliardy výdavkov rozpočtu EÚ financuje SR 59 miliónov EUR, čo znamená, že v roku 2019 podľa EK prispeje Slovensko sumou 871 mil. EUR. Táto suma je stále výrazne nižšia ako odhadované príjmy SR z rozpočtu EÚ za rok 2019.

Návrh bude ďalej prerokovaný členskými štátmi v Rade EÚ ako aj poslancami Európskeho parlamentu. Prebiehajúca diskusia k viacročnému finančnému rámcu po roku 2020 by nemala ovplyvniť schválenie rozpočtu na rok 2019, avšak prelínanie týchto tém sa nedá úplne vylúčiť.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR