Späť Verzia pre tlač

MF SR pripravuje verejnú súťaž na zabezpečenie údržby a SLA parametrov Centrálneho elektronického priečinku (CEP)

27. 04. 2018

Zákazka pozostáva z dvoch vzájomne súvisiacich činností. Jednou je údržba IS CEP, ktorá zahŕňa zabezpečenie garantovanej spoľahlivosti a dostupnosti IS CEP. Tá by mala zaistiť požadovanú úroveň dostupnosti služieb  a rýchle odstránenie prípadných problémov bez negatívneho dopadu na prevádzku IS CEP. Druhou je modernizácia, alebo rozširovanie funkčnosti. Tá môže byť vynútená budúcimi legislatívnymi zmenami, zmenami pracovných postupov, alebo úpravou rozhraní pre externé systémy, s ktorými sa informačný systém integruje alebo môže integrovať.

Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na 27 500 000 eur bez DPH na obdobie 60 mesiacov. MF SR pripravovalo súťažné podklady tak, aby v rámci verejnej súťaže dosiahlo čo najnižšiu cenu zákazky.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR