Späť Verzia pre tlač

Prvá investícia z revolvovaných prostriedkov programu JEREMIE

29. 01. 2018

Slovensko investuje do novej iniciatívy pod názvom Stredoeurópsky fond fondov – CEFoF, ktorý bude riadiť Európsky investičný fond (EIF). Slovenskú republiku bude ako investor zastupovať SZRB Asset Management, prostredníctvom ktorého sa vloží do CEFoF príspevok vo výške 10 mil. eur.

Príspevok do CEFoF bude financovaný predovšetkým z revolvovaných prostriedkov programu JEREMIE. Ide o prvé opätovné využitie prostriedkov na finančné nástroje z programového obdobia 2007-2013, ktoré už boli raz použité na podporu malých a stredných podnikov (MSP) a vrátili sa.

„Napriek lepšej situácii na finančných trhoch v poslednom čase, je prístup k financovaniu pre malé a stredné podniky naďalej obmedzený. To sa týka predovšetkým prístupu k rizikovému kapitálu, ktorý je nevyhnutný pre rast podnikov. A to je presne cieľ tejto iniciatívy: sprístupniť kapitálové financovanie pre rast slovenských malých a stredných podnikov. Som rada, že práve toto je prvou investíciou z finančných nástrojov, ktoré už boli raz použité na podporu malých a stredných podnikov a vrátili sa,“ vyhlásila štátna tajomníčka MF SR Dana Meager.  

Spoločnosť SZRB Asset Management, a.s. bola založená ako iniciatíva, ktorej hlavným cieľom je podporovať národné investičné priority prostredníctvom finančných nástrojov financovaných z eurofondov resp. verejných zdrojov v programovom období 2014 - 2020. Okrem toho SZRB Asset Management úspešne dokončila implementáciu programu JEREMIE, vďaka čomu sa do konca roka 2016 vytvorilo portfólio nových úverov a investícií pre malé a stredné podniky vo výške 330 mil. eur.

CEFoF predstavuje novú príležitosť na financovanie rastu pre ambiciózne malé a stredné podniky z regiónu strednej Európy, predovšetkým z Rakúska, Českej republiky, Maďarska, Slovinska a Slovenska. Celkovo má projekt mobilizovať minimálne okolo 160 mil. eur kapitálových investícií pre malé a stredné podniky a podniky so strednou kapitalizáciou s potenciálom rastu v piatich krajinách ako aj dodatočné investície v širokom regióne.

Cieľom CEFoF je nielen zvýšiť úroveň kapitálových investícií pre malé a stredné podniky v regióne, ale aj vytvoriť zdravú trhovú infraštruktúru pre rizikové financovanie, zaviesť najlepšie trhové štandardy pre kapitálové investície v podnikoch, prilákať inštitucionálnych investorov a manažérov fondov do strednej Európy.

Okrem štátov do projektu vstupujú ako investori aj EIF, ktorý financuje 40 % z celkovej alokácie 80,3 mil. eur a Medzinárodná investičná banka s alokáciou 10 mil. eur.
CEFoF vzniká na základe modelu z pobaltských krajín, kde veľmi úspešne funguje Baltický inovačný fond. Otvorený je pre existujúcich ako aj nových manažérov fondov.

Komentár k CEFoF: http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=10234
Tlačová správa EIF: http://www.eif.org/what_we_do/equity/news/2018/80-million-central-europe-fund-of-funds-to-support-smes-and-small-mid-caps.htm

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR