Späť Verzia pre tlač

MF plánuje vyhlásenie VO na zabezpečenie služieb podpory IBM licencií pre projekty IOM a MetaIS

10. 10. 2017

Ministerstvo financií SR plánuje obstarať zákazku „Zabezpečenie služieb podpory IBM licencií pre projekty IOM a MetaIS“. Realizácia predmetnej zákazky zabezpečí predĺženie služieb technickej podpory (údržby) Support Reinstatement pre licencie IBM, ktoré sa využívajú v rámci projektov Integrované obslužné miesto a MetaIS. Služby technickej podpory sú nevyhnutné pre zabezpečenie riadneho fungovania predmetných informačných systémov a budú sa poskytovať 12 mesiacov od doby nadobudnutia účinnosti zmluvy. Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na  228 052,44 eur bez DPH, pričom MF SR pripravovalo súťažné podklady tak, aby v rámci verejnej súťaže dosiahlo čo najnižšiu cenu zákazky.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR