Späť Verzia pre tlač

Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ môže zvrátiť výsledok arbitráže Achmea B.V. vs. Slovenská republika

28. 06. 2017

Dňa 19. júna 2017 sa konalo pojednávanie vo veci 284/16 Achmea vs. Slovenská republika pred veľkou komorou Súdneho dvora Európskej únie (SDEÚ). Prípad bol predložený SDEÚ nemeckým Spolkovým súdnym dvorom. Otázka, na ktorú má SDEÚ odpovedať, znie, či medzinárodný arbitrážny tribunál konštituovaný v medzinárodnom investičnom arbitrážnom spore Achmea vs. Slovenská republika podľa medzinárodnej bilaterálnej investičnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Holandskom mohol vykonávať svoju právomoc. Prípad bude mať pravdepodobne dôsledky na všetky bilaterálne investičné zmluvy uzavreté medzi členskými štátmi EÚ (tzv. intra-EÚ investičné zmluvy).

Spoločnosť Achmea argumentovala v prospech existencie právomoci tribunálu a na pojednávaní ju podporilo päť členských štátov EÚ, menovite Nemecko, Francúzsko, Holandsko, Rakúsko a Fínsko. Slovenská republika argumentovala proti existencii právomoci tribunálu a bola podporená desiatimi členskými štátmi EÚ, menovite Českou republikou, Estónskom, Gréckom, Španielskom, Talianskom, Cyprusom, Lotyšskom, Maďarskom, Poľskom a Rumunskom, a taktiež Európskou komisiou. V prípade, ak by SDEÚ potvrdil názor Slovenskej republiky, potom by pravdepodobne bolo arbitrážne rozhodnutie vo veci Achmea vs. Slovenská republika nemeckým Spolkovým súdnym dvorom zrušené.

Generálny advokát SDEÚ vymenovaný v tejto veci má vydať svoje stanovisko dňa 19. septembra 2017. Toto stanovisko nebude pre SDEÚ právne záväzné a SDEÚ sa môže rozhodnúť, či sa týmto stanoviskom bude alebo nebude riadiť. Očakáva sa, že rozsudok SDEÚ bude pravdepodobne vydaný neskôr v tomto roku, prípadne začiatkom roku 2018. Aby sa predišlo akýmkoľvek pochybnostiam, prípad bude rozhodnutý výhradne na základe rozsudku SDEÚ a nie na základe stanoviska generálneho advokáta.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR