Späť Verzia pre tlač

Obchvat Tvrdošína dostal od analytikov zelenú

20. 06. 2017

Útvar hodnoty za peniaze na Ministerstve financií (UHP) analyzoval výhodnosť výstavby úseku rýchlostnej cesty R3 z Tvrdošína do Nižnej nad Oravou, ktorý má  slúžiť ako obchvat Tvrdošína. Náklady na vybudovanie cesty v dĺžke 5,2 km sú vyčíslené na 85 mil. eur. Podľa analytikov je projekt ekonomicky výhodný.

Cieľom výstavby tohto úseku je podľa štúdie uskutočniteľnosti prispôsobiť cestnú sieť tranzitnej doprave. Zároveň projekt reaguje na vyššiu intenzitu dopravy, za ktorou stojí oživenie elektrotechnického priemyslu na Orave. Okrem toho by mal obchvat zabezpečiť odklon tranzitnej dopravy z centier miest a obcí a pomôcť cestovnému ruchu na Orave. 
 
Úsek by sa mal napájať na existujúci obchvat Trstenej, ktorý je v prevádzke od roku 2010. Obchádza Tvrdošín a pred Nižnou končí mimoúrovňovou križovatkou a privádzačom. Odhadované náklady sú podľa Národnej diaľničnej spoločnosti 85 mil. eur v polovičnom profile, z toho stavebné náklady tvoria 75 mil. eur. Súčasťou nákladov na projekt podľa platnej metodiky sú výdavky na stavebný dozor a vyššie prevádzkové náklady, ako predpokladá vypracovaná analýza. Aj po ich zohľadnení ostáva projekt naďalej rentabilný.
 
„Naše odporúčanie do budúcnosti pri tomto type projektov je, aby mali lepšie analyzovaný odhad dopravnej situácie a zároveň, aby sa plánovala predovšetkým výstavba úsekov s najviac vyťaženou dopravou“, uviedol riaditeľ UHP Štefan Kišš.
 
Úsek R3 Tvrdošín – Nižná nad Oravou je zo všetkých plánovaných úsekov najlepšie pripravený (súťaž na zhotoviteľa môže začať), avšak je potrebné ho posudzovať v kontexte celej R3 na Orave. Tá je tranzitným koridorom v smere do Poľska. Je súčasťou medzinárodného európskeho koridoru.
 
Rizikom pre prínosy projektu je prognóza dopravy, ktorá predpokladá, že 57 % dopravy prejde z cesty medzi Nižnou nad Oravou a Tvrdošínom na obchvat. Aj pri poklese dopravného zaťaženia o tretinu je však projekt stále rentabilný.
 
Útvar hodnoty za peniaze ekonomicky hodnotí všetky verejné investície nad 40 mil. eur (v prípade IT nad 10 mil. eur) pred začatím verejného obstarávania.
 
Analýzu nájdete tu:  http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5907

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR