Späť Verzia pre tlač

19. Odvodová úľava zlepšila vyhliadky dlhodobo nezamestnaným (december 2014)

aktualizované dňa: 17. 12. 2014

Selektívne zvýhodnenie dlhodobo nezamestnaných zvýšilo atraktivitu ich zamestnávania, no zníženie celkovej nezamestnanosti neprinieslo. Od zavedenia odvodovej úľavy (OU) vzrástol podiel dlhodobo nezamestnaných osôb na celkovom počte zamestnávaných o 4 percentuálne body. K znižovaniu miery dlhodobej nezamestnanosti však nevyhnutne nedochádzalo u nízko kvalifikovaných pracovníkov. Pozitívom bol výrazný, až 40 percentný podiel osôb, ktoré boli pred využitím OU v registri nezamestnaných evidované dlhšie ako 2 roky. To umožňuje týmto nezamestnaným udržať resp. obnoviť si svoje pracovné návyky  a zručnosti. Potenciál úľavy pri znižovaní regionálnych nerovností však nebol dostatočne využitý. Celkový počet zamestnancov, ktorí využili OU do júna 2014, bol pod pôvodnými očakávaniami (3 875 osôb). Jedným z dôvodov nízkeho záujmu zamestnávateľov o automatické odpustenie odvodov môže byť vzájomná interakcia so súbežnými aktívnymi opatreniami na trhu práce.

Príloha: