Späť Verzia pre tlač

6. Slovak convergence story: where we are, where we go

aktualizované dňa: 24. 11. 2014

Abstrakt: Materiál prezentuje hlavné aspekty konvergencie tranzitívnych krajín so zreteľom na Slovensko. V počiatočnej fáze konvergenciu stimulovala výhodná poloha Slovenska, rast súkromného sektora a celkovej produktivity faktorov. V budúcnosti sa však treba zamerať na vzdelanie a výskum, udržateľný rozvoj a kvalitu života.

Dátum a miesto konania: 24.11.2014, OECD, Paríž, Francúzsko

Prednášajúci: Martin Filko

Príloha: