Späť Verzia pre tlač

Procedúra makroekonomických nerovnováh

aktualizované dňa: 18. 08. 2016

Procedúra makroekonomických nerovnováh - Macroeconomic Imbalances Procedure (MIP) sa uplatňuje súbežne s Paktom stability a rastu s cieľom identifikovať a napraviť makroekonomické nerovnováhy členských štátov EÚ a sledovať vývoj konkurencieschopnosti. Táto procedúra patrí k systémovým proti-krízovým opatreniam s cieľom sledovať vybrané indikátory v členských štátoch a predísť tak výskytu neudržateľných makroekonomických trendov, ktoré prispeli k vzniku krízy v EÚ a eurozóne. Procedúra MIP bola vytvorená prijatím legislatívneho balíka six-pack.

Viac informácií o MIP