Späť Verzia pre tlač

Pracovná skupina Euroskupiny (Eurogroup Working Group – EWG)

aktualizované dňa: 26. 04. 2017

Výbor EFC taktiež zasadá v zložení zo zástupcov členských štátov eurozóny. V tomto prípade sa jedná o pracovnú skupinu Euroskupiny (“Eurogroup Working Group – EWG”), ktorá pripravuje zasadnutia Euroskupiny. Týchto zasadnutí sa zúčastňuje aj EK a ECB.  EFC a EWG majú spoločného voleného predsedu, ktorého volia členovia EFC na obdobie dvoch rokov. Predseda EFC zastupuje EFC, vrátane vzťahov s Európskym parlamentom. Súčasný predseda EFC a EWG je Thomas Wieser z Rakúska.

Slovenskú republiku na zasadnutiach EFC a EWG zastupuje Ministerstvo financií SR a NBS.