Späť Verzia pre tlač

4. Úskalia prognózovania dopytu po práci

aktualizované dňa: 14. 11. 2014

Abstrakt:

Prezentácia rozoberá úskalia disagregovaného modelovania dopytu po práci v slovenských podmienkach. Súčasťou je odhad medziodvetvovej matice flexibility medzi študijnými odbormi a uplatnením na trhu práce.

Dátum a miesto konania: 14.11.2014, Hotel Crowne Plaza, Bratislava

Prednášajúca: Lucia Šrámková

Príloha: