Späť Verzia pre tlač

Správa o hodnotení plnenia úloh za 1. polrok 2014 z „Kontraktu, uzatvoreného medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Vzdelávacím a doškoľovacím zariadením VS – Financie Tatranská Lomnica na rok 2014“

Príloha: