Späť Verzia pre tlač

13. Zverejňovanie daňových výdavkov

aktualizované dňa: 13. 10. 2014

Z dôvodu neexistencie jednotného prístupu k definícii daňových výdavkov pre účely naplnenia dikcie Ústavného zákona vyplynula potreba zostaviť definíciu a metodiku zverejňovania daňových výdavkov v podmienkach SR. Tento manuál bližšie popisuje metodiku pre identifikáciu daňových výdavkov s cieľom konzistentne používať prezentovanú metodiku aj v budúcnosti. Ambíciou je posilniť fiškálnu transparentnosť a hodnotenie fiškálnej politiky zo strany MF SR počas prípravy rozpočtového procesu.

Príloha: