Späť Verzia pre tlač

Výročná správa Európskej komisie o ochrane finančných záujmov Európskej únie – Boj proti podvodom za rok 2013

aktualizované dňa: 24. 07. 2014

Dňa 17. júla2014 zverejnila Európska Komisia Výročnú správu o ochrane finančných záujmov a boji proti podvodom za rok 2013, ktorú vypracováva každoročne v zmysle článku 325 Zmluvy o fungovaní EÚ a v ktorej sa podrobne uvádzajú opatrenia prijaté na boj proti podvodom s dosahom na finančné prostriedky EÚ.

Správu, spolu so súvisiacimi pracovnými dokumentmi nájdete na webovom sídle OLAF-u.
  
Ttlačovú správu Európskej komisie vydanú v tejto súvislosti nájdete TU.

Príloha: