Späť Verzia pre tlač

Zahraničné vzdelávanie

aktualizované dňa: 16. 08. 2017

Novinky

31.07.2017: V termíne od 24. do 28. júla prebehlo 10. zasadnutie Riadiaceho výboru. Členovia výboru schválili nové účasti na vzdelávaní.

27.6.2017: V termíne od 22. do 26. júna prebehlo 9. zasadnutie Riadiaceho výboru. Predmetom  rokovania bolo rozšírenie zoznamu oprávnených inštitúcií a schválenie nových účastí na vzdelávaní.

01.06.2017: Dňa 31. mája 2017 nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt Špičkové vzdelávanie pre zamestnancov analytických útvarov.  

26.5.2017: V pondelok 25. mája 2017 prebehlo 8. zasadnutie Riadiaceho výboru, na ktorom jeho členovia zobrali na vedomie informáciu o hodnotení realizovaných školení za rok 2016

12.4.2017: V termíne od 5. do 10. apríla prebehlo 7. zasadnutie Riadiaceho výboru.

21.3.2017: Uskutočnil sa prvý tohto ročný riadiaci výbor. Okrem iného bol schválený zoznam  odporúčaných vzdelávaní na rok 2017

16.2.2017: Do časti vzdelávanie sme pre vás pripravili zatiaľ neoficiálny zoznam odporúčaných vzdelávaní na rok 2017

06.2.2017: Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 3. februára 2017 vyzvanie na národný projekt Špičkové vzdelávanie pre zamestnancov analytických útvarov