Späť Verzia pre tlač

Povereníci financií 1944 – 1968

aktualizované dňa: 01. 07. 2014

Povereníci financií 1944 – 1968

 

Viliam Paulíny (DS1)

povereník pre financie

Prvý Zbor povereníkov SNR2

1944

Karol Markovič (KSS3)

povereník financií

Prvý Zbor povereníkov SNR

1944

Viliam Paulíny (DS)

povereník pre financie

Druhý Zbor povereníkov SNR

1944

Tomáš Tvarožek (DS)

povereník pre financie

Tretí Zbor povereníkov SNR

Štvrtý Zbor povereníkov SNR

Piaty Zbor povereníkov SNR

1945

Dr. Matej Josko (DS)

povereník pre financie

Šiesty Zbor povereníkov SNR

Siedmy Zbor povereníkov SNR

Ôsmy Zbor povereníkov SNR

1945 - 1947

Ján Bečko (SP4)

povereník financií

Ôsmy Zbor povereníkov SNR

1948

Dr. Ján Púll (KSS)

povereník financií

Deviaty Zbor povereníkov SNR

Deviaty Zbor povereníkov SNR

1948 - 1950

Jozef Hojč (KSS)

povereník financií

Desiaty Zbor povereníkov SNR

1950 - 1953

Pavol Majling (KSS)

povereník financií

Desiaty Zbor povereníkov SNR

1953 - 1954

Ing. Ján Marko (KSS)

povereník financií

Desiaty Zbor povereníkov SNR

Jedenásty Zbor povereníkov SNR

Dvanásty Zbor povereníkov SNR

1954 - 1959

Ján Marcelly

povereník financií

Dvanásty Zbor povereníkov SNR

1959 - 1960

Dňa 11. júla 1960 bola schválená Ústava Československej socialistickej republiky. Zbor povereníkov bol touto ústavou zrušený a utvoril sa jednotný zákonodarný, vládny a výkonný orgán – Slovenská národná rada.

Jozef Gajdošík (SSO5)

povereník SNR pre veci finančné

/

1960 - 1964

František Hagara (KSS)

povereník SNR pre financie

/

1964 - 1967

Jozef Gajdošík (SSO)

povereník SNR pre financie

/

1967 - 1968

Od 1 januára 1969, na základe ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o česko-slovenskej federácii, prešla pôsobnosť Povereníctva SNR pre financie na novozriadené Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky.

________________________________________

1. DS – Demokratická strana.
2. SNR – Slovenská národná rada.
3. KSS – Komunistická strana Slovenska.
4. SP – Strana práce.
5. SSO – Strana slovenskej obrody