Späť Verzia pre tlač

11. Rok 2013 v znamení historicky najlepšieho odhadu daňových príjmov (jún 2014)

aktualizované dňa: 25. 06. 2014

Predbežné daňové a odvodové príjmy verejnej správy boli v roku 2013 v porovnaní so schváleným rozpočtom vyššie o 11 mil. eur (0,1% rozpočtovaných príjmov). Uvedený výsledok znamená pre IFP historicky najnižšiu odchýlku rozpočtovaných príjmov od skutočnosti. Analytický pohľad na plnenie daňových príjmov ukazuje, že negatívny makroekonomický vývoj bol plne kompenzovaný úspešnejším výberom, najmä DPH.

Príloha: